نورپردازی نمای بیرونی ساختمان | روشنایی خارجی | قسمت دوم

نورپردازی نمای بیرونی ساختمان

نورپردازی نمای بیرونی ساختمان | روشنایی خارجی | قسمت دوم

در قسمت دوم مقاله روشنایی خارجی، به مباحثی همچون روشنایی بناهای یادبود و مجسمه ها، نورپردازی نمای بیرونی ساختمان و همچنین روشنایی خارجی صنعتی پرداخته ایم.

روشنایی بناهای یادبود و مجسمه ها

هدف این نوع روشنایی نورافکنی ایجاد شرایطی است که بوسیله تنظیم رابطه بین سایه ها و نواحی روشن، چنین به نظر آید که روشنایی بناها و مجسمه ها بصورت طبیعی است. این امر به ویژه در مورد مجسمه های اشخاص اهمیت زیادی دارد.

نورپردازی بناهای تاریخی

نورپردازی بناهای تاریخی

در مورد اجسام مستطیلی شکل، روشنایی سطوح مختلف به نحوی باید باشد که در میدان دید، بین سطوح مجاور کنتراست ایجاد نماید. کنتراست در این حالت ممکن است از لحاظ تفاوت روشنی سطوح یا تفاوت رنگ آنها باشد. به منظور نیل به نتایج مطلوب، تجربه کافی یا انجام بررسی در محل مورد نیاز است.

نورپردازی بناهای تاریخی

نورپردازی مجسمه ها

نورپردازی نمای بیرونی ساختمان

این نوع روشنایی در بسیاری از جهات مشابه روشنایی بناهای یادبود و تاریخی میباشد. از آنجاییکه سطوح اغلب بزرگ و نسبتا مسطح هستند، از محاسبات شدت روشنایی برای تعیین ترتیب مناسب قرارگیری نورافکن ها می توان استفاده نمود. با این حال طراح باید هنوز تاثیرات روشنی یا سایه دار بودن سطوح را مورد توجه قرار دهد، در غیر این صورت ساختمان بصورت یک سطح صاف و یکنواخت به نظر خواهد رسید.

معمولا محدودیت های بسیار زیادی در مورد محل و ترتیب قرارگیری چراغ ها وجود دارد که اغلب باعث محدود شدن امکانات طراحی می گردد. هنگام انتخاب منابع نوری، تعیین مشخصه های رنگی مناسب آن ها به خواص سطوح بستگی دارد و به معیارهای عادی مربوطه به “دید اشخاص” وابسته نیست. از این رو، برای مثال در مورد ساختمان ساخته شده از سنگ ماسه اغلب از لامپ های بخار سدیم با فشار زیاد یا کم برای زرد رنگ به نظر رسیدن ساختمان استفاده می شود.

نورپردازی نمای بیرونی ساختمانی

نورپردازی نمای بیرونی ساختمانی

بافت سطح ساختمان نیز در طراحی روشنایی تاثیر گذار است. یک سطح دارای “بافت” ناهموار را می توان بوسیله تنظیم جهت روشنایی نور افکنی – تقریبا به موازات سطح- به منظور ایجاد سایه های بلند بر روی بافت سطح، بصورت برجسته نمایان کرد.

از طرف دیگر ایجاد روشنایی بر روی یک سطح گاهی امکان پذیر نیست. این امر برای ساختمانی که کاملا از شیشه می باشد، مصداق دارد. سطح شیشه تماما آئینه ای است از این رو انعکاسات فقط در یک جهت خاص وجود دارند. بنابراین در صورتیکه به ساختمان از پایین آن روشنایی داده شود، انعکاسات به طرف آسمان هدایت می شوند، و اگر روشنایی دادن به ساختمان از بالا باشد، انعکاسات به طرف آسمان هدایت می شوند. در این حالت انعکاسات قابل دیدن می باشند ولی همانند انعکاسات ناشی از منبع نور بوده و باعث ایجاد خیرگی چشم خواهد شد.

روشنایی خارجی صنعتی

این نوع روشنایی نور افکنی معمولا در مورد آن گونه کارهای بصری که در “ناحیه تامین روشنایی” انجام می شود به آسانی قابل اجرا بوده و در آن ملاحظات مربوط به زیبایی شناسی در کمترین حد می باشد.


برای مطالعه بیشتر: چراغ تونلی


الزامات مربوط به این نوع روشنایی همانند روشنایی داخلی صنعتی می باشد، به جز اینکه در برخی از جهات دید، درخشندگی را نمی توان کنترل کرد (برای مثال درخشندگی آسمان در شب هنگام).

روشنایی خارجی صنعتی

روشنایی خارجی صنعتی

تصمیم گیری در مورد ملاحظات مربوط به رنگ با توجه به انواع منابع نوری که در دسترس می باشند، انجام می شود و در این رابطه از نمودار رنگ های ترجیحی چشم استفاده نمی گردد. از لامپهای متال-هالید در مواردی که بازده رنگ خوب مورد نیاز باشد، می توان استفاده نمود. لامپ های بخار سدیم با فشار زیاد و لامپ های بخار جیوه با پوشش فلورسنت در مواردی که انتخاب نوع رنگ زیاد تعیین کننده نیست، مورد استفاده قرار می گیرند. از لامپ های التهابی و فلورسنت معمولی فقط برای روشنایی موضعی استفاده می شود .

آز آنجایی که در مورد روشنایی خارجی صنعتی استانداردهای زیادی موجود نیست، طراح روشنایی به منظور تعیین شدت مناسب روشنایی باید از اصول پایه مربوط به این نوع روشنایی و ارزیابی کار انجام شده در “ناحیه تامین روشنایی” بهره گیرد.


مشاهده قسمت اول روشنایی خارجی: نورپردازی زمین های ورزشی

مشاهده قسمت سوم روشنایی خارجی: نورپردازی پارک ها


 


You've just added this product to the cart:

fa_IRPersian
fa_IRPersian